Her kan du få et indblik i kulturbutikkens historie.

Kulturbutikken er et værested for mennesker med et  udviklingshandicap. i Vesthimmerlands-kommune, beliggende i Løgstør. Vi tilbyder en lang række af aktiviteter og oplevelser både i og uden for huset. Kulturbutikken finder sine rødder i en lang række af faste traditioner og vi tilpasser os i høj grad til borgernes ønsker og behov.

Kulturbutikken er oprettet efter servicelovens.§ 104.
Kommunen sørger for aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
Vores mål.

Vi vil skabe et trygt miljø med ligestillede hvor aktiviteter og oplevelser, er en del af den daglige samværsform.

vedtægter 2023.pdf