Kulturbutikken er et værested for udviklingshæmmede borgere i Vesthimmerlands-kommune, beliggende i Løgstør. Vi tilbyder en lang række af aktiviteter og oplevelser både i og uden for huset. Kulturbutikken finder sine rødder i en lang række af faste traditioner og vi tilpasser os i høj grad til borgernes ønsker og behov.

Kulturbutikken er oprettet efter servicelovens.§ 104.
Kommunen sørger for aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Vores mål..

Vi vil skabe et trygt miljø med ligestillede hvor aktiviteter og oplevelser, er en del af den daglige samværsform.


Her finder du vores vedtægter, vedtægterne bruges som er et styreredskab for den daglige drift.

Her kan du få et indblik i kulturbutikkens historie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.